תקנון האתר

 1. הגדרות
  במסמך זה, תהא משמעותם של המושגים הבאים כדלקמן:
  "האתר" – אתר האינטרנט "מירי ממן", המופעל על ידי החברה.
  "החברה" – בעלת האתר: מירי ממן.
  "הגולש" – כל אדם המשתמש באתר.
  "הדגמים" – קישוטי קיר המוצגים באתר.

 2. תנאי שימוש
  השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
  הגלישה באתר ו/או השימוש בשירותיו מהווה הסכמה מצד הגולש לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  החברה רשאית לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. זכויות יוצרים
  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות העיצובים, הפטנטים, זכויות הדגמים, זכויות הסודות המסחריים, הזכויות הסמליות, זכויות הבעלות והזכויות ביצירות, הינן של מירי ממן בלבד.
  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לפרסם, לשדר, להעביר, למסור, ליצור יצירות נגזרות, או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, כולו או חלקו, ללא הסכמה מראש ובכתב של מירי ממן.
  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא הסכמה מראש ובכתב של מירי ממן.

 1. הצעת מחיר
  הגולש רשאי לבקש הצעת מחיר עבור דגם כלשהו המופיע באתר.
  ההצעה תישלח לגולש באמצעות דואר אלקטרוני, או וואטצאפ תוך זמן סביר ממועד הבקשה.
  ההצעה תהיה תקפה למשך 7 ימים ממועד המשלוח.

 1. אחריות
  החברה עושה כמיטב יכולתה לספק מידע מדויק ומעודכן באתר. עם זאת, ייתכנו שגיאות או אי דיוקים באתר.
  החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לגולש או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש באתר או בגין הסתמכות על המידע המופיע בו, לרבות, אך לא רק, במקרים של:
  טעות, אי דיוק, השמטה, או כל הפרה אחרת של התקנון.
  שימוש בלתי חוקי או לא מורשה באתר.
  נזק שנגרם כתוצאה מוירוס, תוכנה זדונית או כל גורם אחר הפוגע במערכת המחשב של הגולש.

 1. מדיניות פרטיות
  החברה מכבדת את פרטיות הגולשים באתר.
  החברה נוקטת בצעדים לאבטחת המידע האישי של הגולשים, אך לא מתחייבת שהאתר יהיה מאובטח באופן מוחלט.
  החברה רשאית להשתמש במידע האישי של הגולשים לצורך תפעול האתר, לרבות, אך לא רק, לצורך:
  מתן שירותים לגולשים, ניתוח נתוני שימוש באתר, שיפור השירותים הניתנים באתר, דיוור ישיר של מידע לגולשים.
  הגולש רשאי לעיין במידע האישי שלו המאוחסן באתר, וכן לבקש מהחברה לתקן או למחוק מידע זה.

 1. שינויים באתר
  החברה רשאית לשנות את מבנה האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. דין וסמכות שיפוט
  הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה או שימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד.
  סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנובע מתקנון זה ו/או מכל פעולה או שימוש באתר תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז הצפון.
  הסעיף הזה קובע שכל סכסוך או מחלוקת הנובעים מתקנון זה או מכל פעולה או שימוש באתר יתבררו על פי הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז הצפון.